ISO/IEC 27001 Informationssikkerheds-ledelse

– Indhold af standarden – overordnetBSI-Danmark tilbyder certificering i ISO/IEC 27001 Informationssikkerheds-ledelse

ISO 27001:2013 standarden er nyttig og værdifuld for organisationer, der har et mål om at få vurderet deres informations-sikkerheds risici for organisationen, og for organisationer der har et mål om også at forebygge forhold omkring deres informations-sikkerhed og risici herfor. Standarden passer til alle organisationer og virksomheder, store som små, og dækker alle brancher, inklusive velgørenhedsorganisationer og frivillige foreninger og organisationer.

Om ISO 27001 – i korthed :

 • Passer til alle typer organisationer, store såvel som små
 • Reducerer og forebygger informations-sikkerheds risici
 • Hjælper beviseligt med at vinde opgaver og fastholde kunder

Fordele og udbytte for organisationen

ISO 27001 beskriver, hvorledes en organisation skal tage hånd om styring og ledelse af dens informations-sikkerhed, og beskriver de vigtige og nødvendige del-elementer heri.

Standarden er internationalt anerkendt, og en certificering med ISO 27001 giver høj grad af troværdighed for organisationer, der på klar og tydelig vis tilkendegiver, at deres kunders information bliver opbevaret og håndteret på sikker og forsvarlig vis.

ISO 27001 er velegnet for organisationer i alle størrelser og i alle brancher, og giver mulighed for, at du og din virksomhed kan demonstrere det samme høje niveau mht. standarder og certificering som Google, Microsoft og Xerox. Standarden kan også blive den vigtige og afgørende forskel, når det drejer sig om at vinde netop dé udbud og licitationer, hvor informations-sikkerhed indgår som et element af afgørende betydning.

ISO 27001 Certificering – Udbytte og fordele :ISO/IEC 27001 Certificering – Udbytte og fordele for virksomheden

 • Forsvarlig og sikker håndtering af information
 • Vinder flere opgaver og fastholder kunderne
 • Reducerer fejl og omkostninger
 • Målbart og skalérbart styringsværktøj
 • Reducerer forsikrings-præmier
 • Forbedret indtjening

ISO 27001 Certificering – Andre fordele :

 • Forbedring af virksomhedens profil og offentlige image
 • Giver forøget tillid fra kunder og andre interessenter
 • Giver forøget tillid fra ledelse og medarbejdere
 • Demonstration af ansvarlighed i fht. informations-sikkerhed
 • Anvendelse af ISO 14001 som konkurrence-parameter

 

Læs mere …