ISO 9001 Kvalitets-ledelse – II

ISO 9001 – Anvendelse og og udbytte for organisationen

De mange fordele ved anvendelsen af ISO 9001 er årsagen til, BSI-Danmark tilbyder certificering i ISO 9001 Kvalitets-ledelse - IIat kvalitets-ledelsesstandarden er blevet implementeret og indført af millioner af organisationer og virksomheder over hele verden.

ISO 9001 er designet til at skabe et mere struktureret arbejdsmiljø, og hjælper dine medarbejdere med nøjagtigt at vide, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. Dette sparer både tid og omkostninger ved at reducere antallet af fejl, og ved konsekvent at bidrage til at forbedre organisationens kundeservice.

ISO 9001 vinder kundeopgaver

ISO 9001 indgår som et tilbagevendende krav og betingelse i udbuds-materiale og licitationer, netop fordi standarden har fokus på en kvalitets-styret filosofi. Og, når indkøbere og beslutningstagere ønsker at sikre sig, at deres leverandører er pålidelige, så bliver det på denne måde ikke nødvendigt at undersøge hver enkelt, mulig leverandør, netop ved at efterspørge og anvende en internationalt anerkendt standard.

Når du har et ISO 9001 certifikat, så sparer du også arbejde i fbm. færdiggørelsen af udbudsmateriale, fordi du kan springe over et stort antal prækvalifikations-spørgsmål, som ellers kræver lange beskrivelser og besvarelser.
Vi tilbyder også en gratis, skriftlig mål-erklæring, således du overfor dine kunder kan formidle, at din virksomhed ér igang med processen omkring at opnå certificering.

Forbedrede interne processer

Målet bag standarden er, at forbedre virksomhedens interne arbejde og processer, og dermed at bidrage til at opnå en forbedret grad af sammenhæng i arbejdet og dermed en bedre kvalitet og service.
Sammen med dé forbedringer som allerede måtte være på plads i virksomheden, så opnås dette ved at erstatte dårlige eller tilmed ikke-eksisterende processer, med processer som er relevante, funktionelle og dokumenterede. Resultatet bliver en højere grad af effektivitet og produktivitet, hvilket så derved også bidrager til en højere grad af indtjening.

ISO 9001 har også som mål at opnå en højere grad af kundetilfredshed. Dette gøres ved at beskrive, hvad der skal være på plads, for – på en ensartet måde – at møde og indfri forventninger og krav fra virksomhedens kunder. I et udfordrende og konkurrencepræget marked er det altafgørende at kunne at kunne bevare og fastholde eksisterende kunder; ISO 9001 vil hjælpe dig med at opnå dette.

 

Læs mere …